2121501

Formlabs Fuse 1

Med Fuse 1 har Formlabs igjen vist seg som en aktør å regne med i markedet for profesjonell 3D-printing. Maskinen benytter seg av teknologien SLS (Selective Laser Sintering), hvor deler produseres ved å sintre pulver med en laser. Printeprosessen foregår ved at et lukket, oppvarmet, byggekammer fylles med pulver, ett lag om gangen. 

Med en SLS-printer kan man produsere komplekse deler, uten bruk av støttemateriale. I tillegg er man ikke begrenset til å kun printe i kontakt med byggeplattformen som man er med FFF (filament) eller SLA (resin). Med SLS kan man fylle hele byggekammeret med deler, som gjør at teknologien egner seg godt til for eksempel produksjon av små serier. 

Deler printet i nylon på Fuse 1 blir slitesterke og får en jevnere overflate enn for eksempel deler printet på en filamentbasert printer. Delene vil også bli nesten isotropiske – de mekaniske egenskapene vil bli nesten helt like i alle retninger, uavhengig av orienteringen til delene under printing. Dette gjør at deler printet på Fuse 1 egner seg både til funksjonell prototyping, og til og med ferdig produksjon. 


Teknologi: SLS (Selective Laser Sintering)
Dimensjoner: 685 x 645 x 1065 mm
Utskriftsvolum: 165 x 165 x 300 mm
Maks størrelse på del: 159 x 159 x 295 mm
Vekt: 114 kg (uten byggekammer)
Lagtykkelse: 110 µm
Lasertype:
Ytterbium Fiber 10W
Laserklasse produkt: 
Klasse 1 
Fokuspunkt laser:
200 µm
Tilkobling:
WiFi, USB, Ethernet
Programvare: