3825104

PrintDry Additional Chamber kit

Dette er et tilbehør til PrintDry Filament Dryer 2 som gjør at man kan få plass til en ekstra spole med filament. Totalt får man plass til tre spoler med filament samtidig med denne utvidelsen.

Dette produktet inneholder ikke selve filamenttørkeren.

Nyheter og oppdateringer