1927203

BASF Ultrafuse 17-4 PH 2.85 (1 kg)Ekspert
230–250 °C 90–120 °C Herdet

Ultrafuse 17-4 PH er et materiale som består av 17-4 PH rustfritt stålog en polymer som fungerer som bindemiddel. Ved å ta deler printet i Ultrafuse 17-4 PH gjennom en etterbehandlingsprosess kalt debinding og sintring, hvor bindemiddelet fjernes, og metallet sintres på over 1000 °C sitter man igjen med 3D-printede deler i rent metall. Utstyret for debinding og sintring er stort og kostbart, så for de som ikke har muligheten til å ha dette in-house er det mulig å kjøpe kuponger gjennom oss, for etterbehandling hos en av BASF sine partnere i Tyskland. 

Siden en del materiale (bindemiddelet) fjernes underveis i etterbehandlingsprosessen vil delene som er printet også krympe en del. Dette må man kompensere for i slicer før man printer for å oppnå riktige mål på de ferdige delene. Det er også noen flere ting man må ta hensyn til i designprosessen, enn ved vanlig filamentbasert 3D-printing, så vi anbefaler at man gjør seg kjent med brukerveiledningen under. 

Vi anbefaler Magigoo Pro Metal som underlag ved printing av Ultrafuse 17-4 PH. 

Teknisk datablad
Brukerveiledning


Diameter:  2.85 mm
Vekt netto: 1.00 kg 
Printetemp.: 230 - 250 °C              
Skriveflate: 90 - 120 °C      
Anbefalt skriveunderlag: Magigoo Pro Metal