Kjøpsbetingelser bedrift

Kjøpsbetingelsene gjelder kjøp av varer og tjenester fra 3DNet til kjøpere som ikke er forbrukere. Kjøpsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Vi er ansvarlig for transaksjoner gjennom nettsiden.

Vi tar forbehold om feil i priser, tekst/spesifikasjoner, og at enkelte varer kan være utsolgt.

Selger er:SEM AS (Org. nr. 914 036 186 MVA)

Kjøper er: den bedriften som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

 

Betaling

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen. Betaling foregår gjennom faktura for bedrift, PayPal eller Klarna i nettbutikken, eller med Vipps, kort eller kontanter ved henting i vår butikk i Tevlingveien 15.

Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.

Vi bruker Posten/Bring for sending av varer. Leveringstid er normalt 1-4 virkedager, enkelte områder/tidspunkter 4-6 virkedager. Pakkene kan spores via sporingsnummer fra Bring. Fraktpris avhenger av bestillingens størrelse og leveringsområde. Dersom pakken ikke blir hentet av kunde og returneres, tilkommer et gebyr på 250,-. Finnes ikke varene på vårt lager, og leveringstiden overstiger 7 dager vil vi kontakte deg med oppdatert leveringstid.

Ved henting kan du hente varen i Tevlingveien 15, 1081 Oslo etter avtale. Kontakt oss på tlf. 22 60 00 90 for å avtale henting, slik at vi kan ha varene klare til deg.

Har du valgt levering i Oslo som fraktalternativ, kontakter vi deg normal innen én virkedag og avtaler tid for levering. Leveringen vi skje senest to virkedager etter bestilling dersom alle varer i bestillingen er på lager, om ikke annet er avtalt.


Reklamasjon og garanti

Ved salg i næring (B2B) kan det avtales kortere reklamasjonsregler enn hva som fremgår av kjøpsloven (jf Kjøpsloven §3). Dersom annet ikke er avtalt, selges produktene med 12 måneders reklamasjonsfrist for feil/mangler.


Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Dersom kjøper på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med selgeren, betaler selgeren ikke disse utgiftene.

 

Erstatningsansvar

Selger fraskriver seg ansvar for direkte eller indirekte økonomisk tap som måtte følge av mangelfull eller forsinket leveranse. Kjøper kan heller ikke kreve erstatning fra selger for direkte eller indirekte tap som følge av at gjenstanden ikke kan nyttes som forutsatt til produksjon, drift, handel, planlegging osv. Dette inkluderer, men ikke begrenset til tap pga. bortfalt produksjon eller omsetning (driftsavbrudd), tap som følge av at en kontrakt med tredjemann faller bort eller ikke blir riktig oppfylt, tap som følge av at tingen ikke kan nyttiggjøres som forutsatt (avsavn).


Dette gjelder imidlertid ikke i de tilfeller hvor selger forsettlig eller grovt uaktsomt har forårsaket misligholdet. I slike tilfeller skal imidlertid ansvaret begrenses til fakturaverdi av det mangelfulle/forsinkede produkt.