3825103

PrintDry Large Spool kit

Dette er et tilbehør til Printdry 2 / Printdry Pro som gjør at man kan få plass til spoler på opptil 300 mm i diameter i tørkeren. 

Dette produktet inneholder ikke selve filamenttørkeren.

Maks diameter på spole  300 mm
Maks vekt på spole  5 kg