4040303

Formlabs Form 4 Durable Resin

Durable Resin har tilsvarende stivhet og styrke som PP-plast (polypropylen), med høy slagfasthet. Det er derfor meget godt egnet for prototyper av gjenstander som senere skal produseres i nettopp PP-plast. Materialet er sterkt, men også bøyelig, og kan for eksempel benyttes i mekaniske deler som må kunne bøyes uten å brekke.

Mengde: 1 liter