4040201

Formlabs Form 4 Fast Model Resin

Formlabs Form 4 Fast Model Resin er resinen hvis du ønsker å printe fortest mulig. Print over 100mm i timen, og gir deg mulighet til å printe større modeller på kort tid. 

Fast Model Resin er et nytt material til Form 4 økosystemet.

Mengde: 1 liter