4040302

Formlabs Form 4 Tough 2000 Resin

Tough 2000 Resin er det sterkeste og stiveste materialet i rekken av Tough- og Durable-resins fra Formlabs. Materialet er utviklet for å kunne tåle høy belastning uten å bøyes. Tough 2000 kan stå i mot høyere belastning og holde formen bedre enn både Tough 1500 og Durable resin. Når belastningen blir for stor vil delene gi etter en del før de knekker. 

Tough 2000 resin passer perfekt for å prototype sterke, funksjonelle deler som skal holde formen under høy belastning. 

Mengde: 1 liter