3D-printede visirer i kampen mot Covid-19

I kampen mot Covid-19 tar makere over hele verden nå i bruk 3D-printerne sine for å lage midlertidig smittevernsutstyr i påvente av at helsevesenet får skaffet nok tradisjonelt utstyr. Det er stort behov for blant annet visirer, for å beskytte helsepersonell på sykehus, legekontorer og i ambulanser m.m.

De som produserer disse visirene gjør dette som dugnadsarbeid, og har satt i gang med dette uten form for økonomisk kompensasjon. Vi i 3DNet ønsker å bidra med å støtte de som printer til dette formålet. I samarbeid med ansvarshavende i Facebook-gruppa 3D-printere for assistanse til helsevesenet under Covid-19 har vi nå opprettet gavekort for innkjøp av utstyr.

Det betyr at de som ønsker å bidra, men av forskjellige grunner ikke har mulighet til å bidra direkte med printing/produksjon, kan sørge for at de som printer utstyret får litt hjelp økonomisk.

For hver krone som gis i gave vil 3DNet bidra med en krone, begrenset oppad til en samlet sum på 10 000 kroner. For å få hjulene i gang her vil vi uansett gi 2 000 kroner til formålet.

Gir du 100 kroner, gir vi 100 kroner. Den 3D-printede delen av visiret koster 5 kroner. 100 kroner gir nok deler til 20 visirer.

Ønsker du å bidra med å produsere visirer og eventuelt annet utstyr, for informasjon om retningslinjer, fordeling av innsamlingen, m.m., se/kontakt Facebook-gruppen 3D-printere for assistanse til helsevesenet under Covid-19

3DNet (og herunder SEM AS) tar ikke noe ansvar for innholdet i Facebook-gruppen, herunder utforming eller utvikling av utstyr, konsekvenser eller ulemper som følge av feil på utstyr, feil valg av material, feil bruk av utstyr eller lignende. 3DNet tar heller ikke noe ansvar for den delen av fordeling av innsamlede midler som er utenfor vår kontroll.