1115240

Ultimaker PP

Ultimaker PP (Polypropylene) består av en av de mest utbredte plasttypene. Dette er et kraftig materiale egnet for funksjonelle prototyper og ferdige produkter. Materialet har en lav massetetthet og kan brukes til å lage lette deler med høyt styrke-til-vekt-forhold.

Materialet har også god kjemisk, elektrisk og termisk motstand. Det kan brukes som elektrisk isolasjon og tåler en rekke syrer og baser, inkludert industrielle rengjøringsmidler.

Materialet er semifleksibelt, transparent, har lav friksjon og gir glatte overflater. Egner seg godt til alt fra elektriske komponenter til bevegelige ledd og hengsler.

0.5 kg materiale på spolen.

Dokumenter: 

Teknisk datablad
Sikkerhetsdatablad