3182100

Ultimaker Advanced Printing Kit UM3

Advanced Printing Kit til Ultimaker 3 er designet for å gi mer pålitelige resultater, spesielt ved printing av industrielle materialer.

 Settet inneholder:

  • Dør
  • 25 x Selvklebende matte
  • Påføringsverktøy for matter
  • Glassplate
Døren sørger for at utskriftsarealet holder en høyere og jevnere temperatur, noe som bidrar til å minimere faren for at utskriften krymper, delaminerer eller løsner fra underlaget.


De medfølgende mattene gir bedre feste til glasset og kan benyttes med de fleste materialer.

Den ekstra glassplaten gjør at du ikke trenger å vente til utskriften er kjølt ned og fjernet, før du kan starte neste utskrift.

Anbefalt bruk:

Materiale Dør Matte
PLA Valgfritt
Valgfritt
ABS
Sterkt anbefalt
Valgfritt
CPE
Valgfritt
Valgfritt
CPE+
Sterkt anbefalt
Anbefalt
PC Sterkt anbefalt
Sterkt anbefalt
Nylon
Valgfritt
Valgfritt
TPU 95A  
Valgfritt
Ikke anbefalt
PP Anbefalt
Sterkt anbefalt
PVA*
Valgfritt
Valgfritt

*Anbefaling for PVA avhenger av hvilket byggemateriale du bruker