3D-printing og sikkerhet

3D-printing og sikkerhet

Her finner du noen generelle tips som omhandler 3D-printing og sikkerhet.

Vi understreker at vi i 3DNet ikke er sikkerhetseksperter, og denne listen er på ingen måte uttømmende eller faglig begrunnet. Dette er kun ment som en pekepinn og en oppfordring til fordypning i sikker bruk av 3D-printere.

Avgasser og mikropartikler

Ved oppvarming av filament i en 3D-printer vil det avgis gasser og mikropartikler som kan være helseskadelige. Ulike typer filament vil avgi ulike mengder gasser og mikropartikler. PLA, som er det vanligste materialet å printe med, er et av de filamentene som avgir minst gasser og mikropartikler. Det er allikevel for lite forskning på dette temaet til å konkludere med at avgasser og mikropartikler fra printing med PLA ikke påvirker inneklimaet i nevneverdig grad. Vi anbefaler derfor uansett bruk av 3D-printere i godt ventilerte rom, eller med en dedikert avtrekks- eller filtreringsløsning.

Varme og brannfare

Dysen og varmeblokken (der den smeltede plasten kommer ut) på en 3D-printer kan typisk nå en temperatur opp mot 250–300ºC, og skriveflaten kan varmes opp til 120ºC på enkelte maskiner. Dersom man benytter en 3D-printer uten kabinett/lukket konstruksjon bør man derfor ikke la barn benytte maskinen uten en voksen til stede.

Større utskrifter kan gjerne ta alt fra noen timer til flere døgn før de er ferdige. Det vil derfor i en del tilfeller være fristende å printe over natten mens man sover eller mens man ikke er til stede. Det kan variere hvilke sikkerhetstiltak de ulike 3D-printer-produsentene har implementert, og dermed er det ulikt i hvilken grad det er forsvarlig å la printeren arbeide over lengre tid uten tilsyn.

Noen printere lar deg skru av maskinen, for så å fortsette utskriften senere. For andre maskiner er det mulig å dele opp en utskrift i flere individuelle filer som kan startes uavhengig av hverandre ved egnede tidspunkter. På den måten kan man gjennomføre lange utskrifter, uten at maskinen jobber om natten eller uten noen til stede.

På generelt grunnlag anbefaler vi i 3DNet at man ikke printer mens man sover eller ikke er til stede. Dersom man allikevel velger å gjøre dette anbefaler vi på det sterkeste at man sørger for tilstrekkelige sikkerhetstiltak. Å sette opp et kamera så man kan følge med på printeren fra der man er, sette printeren i nærheten av en røykvarsler, og ha printeren i god avstand fra brennbart materiale er eksempler på noen sikkerhetstiltak. 

Bevegelige deler 

Mange 3D-printere som brukes i dag, har en åpen konstruksjon som vil medføre at de bevegelige delene på printeren ikke er dekket til. De fleste printere har ingen sensorer som gjør at printeren stopper dersom for eksempel en finger skulle havne i klem. Med nysgjerrige barn eller kjæledyr til stede, anbefaler vi en lukket løsning for printeren. Vi tilbyr kabinett som tilbehør til blant annet maskiner fra Ultimaker og BCN3D.

Mat og hygiene

3D-printing og mat/hygiene er et tema som er mye diskutert. Det finnes materialer som er FDA-godkjent for direkte kontakt med mat, blant annett-glase fra Taulman. Det betyr dog ikke at deler som er printet i dette materialet, nødvendigvis er egnet for bruk i kontakt med mat. En av grunnene til dette er måten 3D-printere bygger opp en del på. Når printeren legger materiale lag for lag, vil det gjerne oppstå mikroskopiske sprekker hvor bakterier trives. Disse sprekkene lar seg heller ikke rengjøre tilstrekkelig. 3D-printing egner seg derfor i utgangspunktet ikke til deler som skal være i kontakt med mat og brukes gjentatte ganger. Dersom man allikevel vil printe deler som skal være i kontakt med mat, eller hygieneprodukter, kan man etterbehandle delene med en epoxy eller annet belegg som er godkjent for direkte kontakt med mat og som gir en glatt overflate.

Dersom du har tips om flere sikkerhetshensyn man bør ta når man bruker en 3D-printer, eller om du har spørsmål rundt 3D-printing og sikkerhet, setter vi pris på at du kontakter oss.

E-post: info@3dnet.no
Tlf. 22 60 00 90