4021100

Formlabs BioMed Amber Resin

BioMed Amber Resin er et materiale for biokompatible applikasjoner som krever langvarig kontakt med hud, eller kortvarig kontakt med slimhinner. Deler printet i BioMed Amber er kompatible med flere vanlige metoder for sterilisering. Se teknisk datablad for mer informasjon. 

Alle typer BioMed Resin fra Formlabs er produsert i et ISO 13485-sertifisert anlegg. 

Teknisk datablad
Sikkerhetsdatablad

Mengde: 1 liter
Krever UV-herding: Ja