3823103

Lulzbot TAZ Dual Extruder v3 Tool Head

Dual Extruder Tool Head til Lulzbot TAZ 5 og TAZ 6. 

Extruderen er designet for å kunne printe med dedikert støttemateriale, som for eksempel PVA.