3825109

PrintDry Pro3 Additional Chamber Kit (double wall)

Utvidelsesett til Printdry Pro 3 filamenttørker. Dette settet gjør det mulig å ha 4 ruller med filament istedenfor 2 ruller. 

Det er mulig å kjøpe flere sett og bygge oppover, men grunnet effekten på varmeelementet er det ikke anbefalt å bygge mer enn med 2 sett. 

Maks diameter 200mm / 1kg rull.