2201401

Shining 3D Einscan HX

Einscan HX er en hybrid scanner med LED-lys og blå laser fra Shining 3D. Det betyr bedre, raskere og mer nøyaktige scans, samt mindre behov både for scannespray og markers enn med en scanner som kun bruker lys eller kun laser

Med LED-lys får du en kjapp scan, raskere enn med laseren. Med laser får du et høyt detaljnivå og bedre ytelser ved mørke eller refleksive deler. Scanneren har fargekamera, som gjør at man kan scanne objekter i fullfarge og med forskjellige teksturer. I tillegg kan man bruke farger og teksturer som referanser i scanningen (texture alignment).

Einscan HX er en ren håndholdt scanner. Det er fortsatt en relativt rimelig scanner, men fungerer i arbeidssammenheng og kan brukes profesjonelt med gode resultater. Scanneren er relativt enkel å sette opp og enkel i bruk. Programvaren lar deg kjøre flere scans og slå dem sammen, slik at du får en 360° scan selv om én av sidene på objektet vender ned ved scanning.

Med Einscan HX er man utsatt for lite uønsket støy. Noe støy vil det alltid være, men programvaren lar deg fjerne støyen som måtte være. Du kan scanne deler for å 3D-printe dem, bearbeide design eller importere objekter i en 3D-setting. I tillegg kan du bruke scanneren for å inspisere eller måle opp objekter.

Selv om Einscan HX i enkelte tilfeller klarer seg uten, anbefaler vi fortsatt scannespray for gjennomsiktige eller refleksive deler. Med scannespray får du en jevn, hvit tekstur som scanneren enklere oppfatter. Anbefales også på deler med store groper/forskjeller i høyde.