2201301

Shining 3D Einscan Industrial Pack (2X/2X Plus)

Industrial Pack er et tilbehør til Einscan Pro 2X og 2X Plus som gir deg mulighet til å både kjøre stasjonære scans med dreieskive for små objekter, og uten dreieskive for mellomstore objekter

Industrial pack gjør det enklere og mer presist å scanne små objekter. Den medfølgende softwaren gir også muligheten til å kjøre flere scans med objektet orientert på ulike måter, for så å slå sammen scannene. Dette gjør at man får scannet objektet fra alle vinkler. 

Dreieskiven kan belastes med maksimalt 5 kg.