2201102

Shining 3D Einscan SP V2

Einscan SP V2 er en oppgradering av innstegsmodellen SE. Markører i dreieskiven gir større nøyaktighet og mulighet for flere vellykkede scans enn hva man får uten. SP scanner dobbelt så fort som SE-modellen. 

Den ekstra funksjonaliteten i SP gjør at den egner seg godt i arbeidssammenheng. Her kan du bedrive reverse engineering så mye du måtte ønske, og scanneren tar minimalt med tid og fokus å sette opp og i bruk.

Muligheten for å kjøre flere scans og slå dem sammen gjør at du får skannet hele objektet, selv om én av sidene på objektet vender ned ved scanning.

Med Einscan SP er det mulighet for å legge til Discovery Pack. Dette verktøyet plukker opp teksturene og fargene i objektet, og ikke bare formen. 

SP er en stasjonær scanner. Ønsker du muligheten for å også kunne brukere scanneren håndholdt for enda flere muligheter anbefaler vi at du tar en titt på Einscan Pro HD.

Skal du scanne gjennomsiktige eller refleksive deler er scannespray en absolutt anbefaling. Med dette får du en jevn, hvit tekstur. Anbefales også på deler med store groper/forskjeller i høyde.