3220104

Ultimaker S5/S7 Material Station

Ultimaker Material Station er en tilleggsmodul til Ultimaker S5/S7 som både automatiserer prosessen ved bytte av materialer og sørger for optimal lagring av filament som ikke er i bruk. 

Material Station har plass til seks standard 750 grams spoler samtidig, og alle plassene har hver sin innmatingsmekanisme og hver sin flow sensor. Dette sørger for at brukeren kan velge mellom seks ulike materialer eller farger uten å fysisk bytte spole.* Dersom du har flere spoler med samme materiale og farge i kammeret vil flow sensoren oppdage når en spole går tom, og automatisk bytte til neste spole underveis i en utskrift.

Material Station regulerer også luftfuktigheten i kammeret og sørger for at spolene oppbevares under optimale forhold. Dette forhindrer problemer relatert til dårlig oppbevaring av filament, og bidrar til å beholde de mekaniske egenskapene ved materialene.

*Material Station muliggjør ikke bytting mellom flere ulike materialer/farger på én ekstruder underveis i en utskrift.